Przejdź do treści

Przeciwdziałanie przemocy - Zespół InterdyscyplinarnyGŁÓWNE ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

1. Pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.

2. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, w szczególności organizowanie współpracy służb.

3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celu zapobiegawczym bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.


SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

1. Beata Bereda – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemyślu.

2.
Beata Siwa - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

3. Robert Bojanowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

4.
Piotr Zawidzki – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

5. Szymon Piotrowski - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

6. Wioletta Kowalska -  przedstawiciel Zespołu  Szkół im Noblistów Polskich w Siemyślu.

7.
Monika Spierewka  - przedstawiciel  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie.

8. Ewa Zielińska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

9. Adam Szymański - przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół "FENIKS" w Kołobrzegu.

OSOBA BĘDĄCA OFIARĄ PRZEMOCY UZYSKA POMOC W:OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMYŚLU, ul. Kołobrzeska 14
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


telefon centrala 94 35 88 239


e-mail: ops-lewandowska@siemysl.pl, telefon 94 35 88 340


oraz pod numerami telefonów; 94 35 88 342, 94 35 88 345PUNKCIE KONSULTACYJNYM W SIEMYŚLU

Dom Kultury w Siemyślu
ul. Szkolna 21
-
środa w godzinach 17.00 – 19.00PORADY PSYCHOLOGICZNE W SIEMYŚLU

– Dom Kultury w Siemyślu, ul. Szkolna 21, w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 16:00 – 18:00; telefon:530263731


POSTERUNKU POLICJI W RYMANIU

ul. Szkolna 4
telefon 94 35 336 76, 94 35 336 78

CAŁODOBOWEJ POMOCY - telefon 997, 112.

ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMYŚLU

- pedagog szkolny
telefon 94 35 88 025, 94 35 88 201

PRZYCHODNI LEKARZY RODZINNYCH W SIEMYŚLU

ul. Kołobrzeska 12
telefon 94 35 880 21

PRZYCHODNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KOŁOBRZEGU

ul. Okopowa 15
78-100 Kołobrzeg
telefon 94 35 22 637

CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH W KOŁOBRZEGU

ul. Okopowa 15, w czwartki; godz. 17:00

telefon: 607 294 717, 94 3530312


OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE dla OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE

NIEBIESKA LINIA’’

telefon: 800 120 002


POMARAŃCZOWA LINIA

pomaga rodzicom, których dzieci piją alkohol i zażywają narkotyki

telefon: 801 140 068


OSOBA BĘDĄCA SPRAWCĄ, PRZEMOCY UZYSKA POMOC W


OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMYŚLU, ul. Kołobrzeska 14
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


telefon centrala 94 35 88 239


e-mail: ops-lewandowska@siemysl.pl, telefon 94 35 88 340


                  oraz pod numerami telefonów; 94 35 88 342, 94 35 88 345POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Grottgera 11

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

telefon: 94 35 48066