Przejdź do treści

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zatrudni pracownika socjalnego.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.


Informacji o szczegółowych warunkach zatrudnienia udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (pokój nr 13, tel. 94 35 88 348).