Przejdź do treści

Pracownik do spraw funduszu alimentacyjnego

Ewa Paszko

tel. 94 35 88 341

e-mail: ops-paszko@siemysl.pl

Do zadań pracownika należy w szczególności:
 

1) przyjmowanie wniosków w sprawie ustalania prawa do świadczeń alimentacyjnych;

2) naliczanie i wydruk list świadczeń;

3) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości;

4) prowadzenie dokumentacji stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów;

5) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień kierownika;

6)zastępstwo na stanowisku realizującym świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze.