Przejdź do treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMYŚLU

UL. KOŁOBRZESKA 14

78-123 SIEMYŚL

ops-siemysl@siemysl.pl


Tel/fax 94 358 82 39

NIP 671-10-43-840

REGON 003801380


Stypendium szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że począwszy od roku szkolnego 2018/2019, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać u pracownika socjalnego wg rejonu zamieszkania.


Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych