Przejdź do treści

Sprawozdania za 2019 r.

Bilans

76 KBPobierz

Rachunek zysków i strat

61 KBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

52 KBPobierz

Informacja dodatkowa

1.2 MBPobierz