Przejdź do treści

Komunikat

  W związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz nową falą koronawirusa ponownie zostają wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Siemyśl oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

           Urząd Gminy Siemyśl oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu ponownie zostają wyłączone z bezpośredniej obsługi klientów.

           W miarę możliwości i potrzeb prosi się o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP).

           W sprawach pilnych lub w których konieczna jest wizyta osobista prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami  - w celu umówienia terminu wizyty.

           Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która jest umieszczona w wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Siemyśl.
Ponadto dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Siemyśl:

- numery telefonów (centrala) - 94 35 88 013, 94 35 88 017; numery telefonów do pracowników Urzędu Gminy Siemyśl opublikowane  są  na stronie internetowej Gminy Siemyśl (www.siemysl.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl)

- e-mail: ug_siemysl@post.pl

- elektroniczna skrzynka podawcza - adres skrytki na platformie e-puap:  /gminasiemysl/SkrytkaESP

Dane kontaktowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu:

- numery telefonów (centrala) - 94 35 88 239,  pracownicy socjalni: 509 858 536 i 663 977 322; numery telefonów do pracowników opublikowane są Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (http://bipops.siemysl.pl)

- e-mail: ops-siemysl@siemysl.pl

- elektroniczna skrzynka podawcza - adres skrytki na platformie e-puap:  /OPS_Siemysl/SkrytkaESP