Przejdź do treści

I N F O R M A C J A

W trosce o zdrowie i życie osób starszych z terenu Gminy Siemyśl Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że do odwołania zawiesza się działalność Klubu Seniora „Złota Jesień”, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID – 19.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu

informuje, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

oraz koniecznością podejmowania działań ograniczających

rozprzestrzenianie się choroby COVID -19,

pracownicy Ośrodka pełnią

codzienny  dyżur telefoniczny 

w godz. 7:30 – 19:00

pod nr telefonu 663 977 322  

Ośrodek Pomocy Społecznej pozostaje zamknięty dla petentów do odwołania, a wszelkie sprawy urzędowe proszę załatwiać za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za załatwienie sprawy z ustaleniem dnia i godziny wizyty w Ośrodku.

Ponadto w czasie pandemii specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc psychologiczno – terapeutyczną w ramach Punktu konsultacyjnego, dostępni są dla mieszkańców gminy Siemyśl jak niżej:


Terapeuta uzależnień
mgr Małgorzata Szczubkowska – w każdy piątek w godz. 16:00 -18:00  pod nr tel. 600 964 749

Psycholog
– mgr  Joanna Dobrowolska -  w pierwszy i trzeci wtorek  miesiąca w godz. 16:00-18:00  pod nr tel.
512 268 610

Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
– mgr Justyna Falko w każdy wtorek (godziny ustalane wg indywidualnych potrzeb) pod nr tel.  601 429 570

 


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMYŚLU

UL. KOŁOBRZESKA 14

78-123 SIEMYŚL

ops-siemysl@siemysl.pl


Tel/fax 94 358 82 39

NIP 671-10-43-840

REGON 003801380


Stypendium szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że począwszy od roku szkolnego 2018/2019, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać u pracownika socjalnego wg rejonu zamieszkania.


Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych