Przejdź do treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMYŚLU

UL. KOŁOBRZESKA 14

78-123 SIEMYŚL

 

e-mail: ops-siemysl@siemysl.pl

 

Tel/fax 94 358 82 39

NIP 671-10-43-840

REGON 003801380

adres skrytki e-puap: /OPS_Siemysl/SkrytkaESPPodpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufanyOgraniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu

informuje, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

oraz koniecznością podejmowania działań ograniczających

rozprzestrzenianie się choroby COVID -19,

pracownicy Ośrodka pełnią

codzienny  dyżur telefoniczny 

w godz. 7:30 – 19:00

pod nr telefonu 663 977 322Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 14 czerwca 2021 r.

został otwarty dla klientów.

 

 

Specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc psychologiczno – terapeutyczną w ramach Punktu konsultacyjnego, dostępni są dla mieszkańców gminy Siemyśl jak niżej:


Terapeuta uzależnień

mgr Małgorzata Szczubkowska – w każdy piątek w godz. 16:00 -18:00  pod nr tel. 600 964 749

Psycholog
– mgr  Joanna Dobrowolska -  w pierwszy i trzeci wtorek  miesiąca w godz. 16:00-18:00  pod nr tel.
512 268 610


Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

– mgr Justyna Falko w każdy wtorek (godziny ustalane wg indywidualnych potrzeb) pod nr tel.  601 429 570Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych