Przejdź do treści

Pracownik do spraw świadczeń pomocy społecznej

 

Agnieszka Kowalczyk

tel. 94 35 88 347

e-mail: agnieszka.kowalczyk@siemysl.pl

 

Do zadań pracownika należy w szczególności:

- wprowadzanie danych dotyczących świadczeniobiorców,

- naliczanie list wypłat dla świadczeniobiorców,

- statystyka i sprawozdawczość w zakresie świadczeń pomocy społecznej,

- prowadzenie spraw kancelaryjnych i kadrowych,

- zaopatrzenie w materiały biurowe,

- prowadzenie składnicy akt,

- przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

- wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień kierownika, w tym: realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.