Przejdź do treści

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w SiemyśluUchwała Nr 173/XXXIV/09 rady Gminy Siemyśl z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

568 KBPobierz

Uchwała Nr 87/XVII/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

86 KBPobierz

Uchwała Nr 120/XXIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu

83 KBPobierz

Uchwała Nr 228/XLII/14 Rady Gminy Siemyśl z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu

93 KBPobierz

Uchwałą Nr 81/XV/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu

104 KBPobierz