Przejdź do treści

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ


OPS SIEMYŚL – ROK 2023


MIESIĄC

I TERMIN

II TERMIN

I

11.01.2023

24.01.2023

II

14.02.2023

28.02.2023

III

14.03.2023

28.03.2023

IV

4.04.2023

18.04.2023

V

9.05.2023

23.05.2023

VI

6.06.2023

20.06.2023

VII

4.07.2023

18.07.2023

VIII

8.08.2023

22.08.2023

IX

5.09.2023

19.09.2023

X

3.10.2023

17.10.2023

XI

7.11.2023

21.11.2023

XII

-------------

15.12.2023


TERMINY PŁATNOŚCI PONIŻEJ WYMIENIONYCH ŚWIADCZEŃ:

dodatki mieszkaniowe gotówka, do 10-go dnia każdego m-ca,

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia alimentacyjne:

– w okresie od stycznia 2023 r. do listopada 2023 r. w terminie od 21 do 24 dnia każdego miesiąca,

- w miesiącu grudniu 2023 r. w terminie od 10 do 17 grudnia 2023 r.