Przejdź do treści

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ


OPS SIEMYŚL – ROK 2022


MIESIĄC

I TERMIN

II TERMIN

I

11.01.2022

25.01.2022

II

8.02.2022

22.02.2022

III

8.03.2022

22.03.2022

IV

12.04.2022

26.04.2022

V

10.05.2022

24.05.2022

VI

7.06.2022

21.06.2022

VII

12.07.2022

26.07.2022

VIII

9.08.2022

23.08.2022

IX

6.09.2022

20.09.2022

X

4.10.2022

18.10.2022

XI

8.11.2022

22.11.2022

XII

-------------

15.12.2022TERMINY PŁATNOŚCI PONIŻEJ WYMIENIONYCH ŚWIADCZEŃ:


dodatki mieszkaniowe gotówka do 10-go każdego m-ca,

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia alimentacyjne:

- w okresie od stycznia 2022 r. do listopada 2022 r. w terminie od 21 do 24 dnia każdego miesiąca,

- w miesiącu grudniu 2022 r. w terminie od 10 do 17 grudnia 2022 r.