Przejdź do treści

Terminy wypłaty świadczeń

- Świadczenia rodzinne,
  alimentacyjne i wychowawcze         -  od 21 do 24 dnia każdego miesiąca

- Dodatki mieszkaniowe                    -   do 10 dnia każdego miesiąca

- Świadczenia z pomocy społecznej   -   zgodnie z terminem określonym w decyzji