Przejdź do treści

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ


OPS SIEMYŚL – ROK 2021


MIESIĄC

I TERMIN

II TERMIN

I

12.01.2021

26.01.2021

II

9.02.2021

23.02.2021

III

9.03.2021

23.03.2021

IV

6.04.2021

20.04.2021

V

4.05.2021

18.05.2021

VI

8.06.2021

22.06.2021

VII

13.07.2021

27.07.2021

VIII

10.08.2021

24.08.2021

IX

14.09.2021

28.09.2021

X

12.10.2021

26.10.2021

XI

9.11.2021

23.11.2021

XII

-------------

15.12.2021

TERMINY PŁATNOŚCI PONIŻEJ WYMIENIONYCH ŚWIADCZEŃ:

•  dodatki mieszkaniowe gotówka, do 10-go każdego m-ca,

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia alimentacyjne:
- w okresie od miesiąca stycznia 2021 r. do listopada 2021 r.
w terminie od 21 do 24 dnia każdego miesiąca,
- w miesiącu grudniu 2021 r.  od 10 do 14 grudnia 2021 r.