Przejdź do treści

Sprawienie pogrzebuZorganizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Pogrzeb powinien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Gmina ma sprawić pogrzeb tylko wtedy, gdy obowiązku tego nie może wykonać rodzina.

Trudności finansowe rodziny nie przerzucają jej powinności wobec zmarłego na gminę.

W takiej sytuacji rodzina może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o udzielenie pomocy społecznej - druk do pobrania    »»»

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

- Rejon I Siemyśl, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Byszewo - Pracownik socjalny Monika Bartoszuk, pokój nr 11, tel. 094 35 88 345, e-mail: ops-bartoszuk@siemysl.pl

- Rejon II - Niemierze, Kędrzyno, Paprocie, Wędzice, Charzyno, Nieżyn - Pracownik socjalny - Katarzyna Herman, pokój nr 16, tel. 94 35 88 340, e-mail: ops-herman@siemysl.pl

- Rejon III - Izdebno, Unieradz, Mącznik, Trzynik, Wszemierzyce - Pracownik socjalny - Beata Siwa, pokój nr 15, tel. 094 35 88 342, e-mail: ops-beata.siwa@siemysl.pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769),
- uchwała Nr 203/XL/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.  »»»