OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMYŚLU

UL. KOŁOBRZESKA 14

78-123 SIEMYŚL


e-mail: ops-siemysl@siemysl.pl

Tel/fax 94 358 82 39

NIP 671-10-43-840

REGON 003801380

adres skrytki e-puap: /OPS_Siemysl/SkrytkaESP

adres do eDoręczeń: AE:PL-36277-48598-WTACH-17

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany


Specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc psychologiczno – terapeutyczną w ramach Punktu konsultacyjnego, dostępni są dla mieszkańców gminy Siemyśl jak niżej:


Terapeuta uzależnień

mgr Anna Szulc – w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
w godz. 12:00 -16:00  pod nr tel. 530 708 340


Psycholog
– mgr  Joanna Dobrowolska -  w pierwszy i trzeci wtorek  miesiąca w godz. 16:00-18:00  pod nr tel.
512 268 610


Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

– mgr Justyna Falko w każdy wtorek (godziny ustalane wg indywidualnych potrzeb) pod nr tel.  601 429 570Ochrona danych osobowych