Sprawozania za 2021 r.

 • Bilans
  202 KB
 • Rachunek zysków i strat
  171 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  140 KB
 • Informacja dodatkowa
  2 MB