Podział gminy na rejony pracy pracowników socjalnych

Rejon I - Pracownik socjalny Anna Smela

 miejscowości:

- Siemyśl,

- Białokury,

- Świecie Kołobrzeskie,

- Morowo,

- Byszewo.

Rejon II - Pracownik socjalny Beata Siwa i Anna Smela

 miejscowości:

- Niemierze,

- Kędrzyno,

- Paprocie,

- Wędzice,

- Charzyno,

- Nieżyn.

Rejon III Pracownik socjalny Beata Siwa

 miejscowości:

- Izdebno,

- Unieradz,

- Mącznik,

- Trzynik,

- Wszemierzyce.