Sprawozdania za 2020 r.

 • Bilans
  87 KB
 • Rachunek zysków i strat
  61 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  58 KB
 • Informacja dodatkowa
  1 MB