Klub Seniora "Złota Jesień"

Klub Seniora "Złota Jesień" prowadzony  jest przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Głównym jego zadaniem jest rozwinięcie i wzmocnienie aktywności życiowej seniorów.

Regulamin działalności Klubu    »»»

W ramach Klubu działa Zespół Śpiewaczy, który dwa razy w miesiącu w ramach zajęć klubu odbywa próby pod okiem profesjonalnego instruktora.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 17.00 - 19.00, z przerwą wakacyjną (lipiec, sierpień) w budynku Domu Kultury w Siemyślu, ul. Szkolna 21.

Zgłoszenia do Klubu przyjmuje i wszelkich informacji udziela Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Bany - tel. 943 588 348.