Sprawozdania za 2019 r.

 • Bilans
  76 KB
 • Rachunek zysków i strat
  61 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  52 KB
 • Informacja dodatkowa
  1 MB