TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

 

OPS SIEMYŚL – ROK 2024

 

MIESIĄC

 I TERMIN

II TERMIN

I

09.01.2024

23.01.2024

II

13.02.2024

27.02.2024

III

12.03.2024

26.03.2024

IV

09.04.2024

23.04.2024

V

07.05.2024

22.05.2024

VI

11.06.2024

25.06.2024

VII

09.07.2024

23.07.2024

VIII

13.08.2024

27.08.2024

IX

10.09.2024

24.09.2024

X

08.10.2024

22.10.2024

XI

05.11.2024

19.11.2024

XII

 -------------

16.12.2024

 

 

TERMINY PŁATNOŚCI PONIŻEJ WYMIENIONYCH ŚWIADCZEŃ:

• dodatki mieszkaniowe gotówka, do 10-go dnia każdego m-ca,
 

• świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia alimentacyjne:

– w okresie od stycznia 2024 r. do listopada 2024 r. w terminie od 21 do 24 dnia każdego miesiąca, 

- w miesiącu grudniu 2024 r. w terminie od 10 do 17 grudnia 2024 r.