Zarządzenia Kierownika2009 rok


1. Zarządzenie Nr 1/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia kosztów za 1 godz. usług opiekuńczych. >>>


3. Zarządzenie Nr 3/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu  wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku pomocy Społecznej w Siemyślu. >>>


4. Zarządzenie Nr 4/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu. >>>


5. Zarządzenie Nr 5/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych. >>>