INFORMACJA

       Zgodnie z uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowe go programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430)   w ramach, którego została wprowadzona  Karta Dużej Rodziny.

         Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl , oraz na stronach www.rodzina,gov.pl , www.empatia.mpips.gov.pl , i na stronie www.bipops.siemysl.pl.

         Kartę Dużej Rodziny prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu  w dniach tj.: wtorek i środa  w godzinach od 7:15 do godziny 14:45 i czwartek            w godzinach od 7:15 do 8:45.

         Osobą odpowiedzialną jest Pani Grażyna Lewandowska – inspektor ds. organizacyjno-technicznej, pokój Nr 16, nr telefonu: 943 588 340, 669 977 427.