Nabór do realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja-YEI”


Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie ogłasza nabór osób w wieku 18-24 lata do realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja-YEI”.

Projekt adresowany jest do osób, które posiadają niskie kwalifikacje i są osobami niepracującymi.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z projektem.

Oferta projektu:
szkolenie zawodowe, płatne staże u pracodawców przez okres 3-ch miesięcy;
kursy m.in.: komputerowe, prawa jazdy kat. B,  przedsiębiorczości;
zajęcia ze stylistą oraz zakup strojów;
wsparcie w postaci: wyżywienia, finansowania kosztów dojazdu, ubezpieczenia NNW

Okres rekrutacji – do końca września 2016 r.

Informacji o projekcie udziela: Kamila Wierzbicka
Punkt Pośrednictwa Pracy w Kołobrzegu, ul. 1 Maja 47 – internat Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu – tel. 94 35 246 67.

Można także kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemyślu
- pomoc w nawiązaniu kontaktu.
tel. 94 35 88 239