Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł, nie jest wliczane do dochodu rodziny.