Główny Księgowy


Ewelina Niemczyk

tel. 94 35 88 349

e-mail: ksiegowa-ops@siemysl.plDo zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) planowanie budżetu Ośrodka i jego realizację,

2) prowadzenie księgowość budżetowej,

3) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

4) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego i rzeczowego,

5) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej stosownie do obowiązujących przepisów,

6) prowadzenie spraw rozliczeń Ośrodka z ZUS oraz urzędem skarbowym

7) współpraca ze służbami finansowymi i bankiem,

8)wykonywanie zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień kierownika.