Pracownik do spraw funduszu alimentacyjnego

 

Patrycja Pańka

tel. 94 35 88 347

e-mail: ops-panka@siemysl.pl

 

Do zadań pracownika należy w szczególności:
 

1) przyjmowanie wniosków w sprawie ustalania prawa do świadczeń alimentacyjnych;

2) naliczanie i wydruk list świadczeń;

3) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości;

4) prowadzenie dokumentacji stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów;

5) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień kierownika;

6) zastępstwo na stanowisku realizującym świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze.