Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych

 

Dorota Pomorska

tel. 94 35 88 343

e-mail: ops-pomorska@siemysl.pl

Do zadań pracownika należy w szczególności:
 

1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych;

2) naliczanie i wydruk list świadczeń;

3) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości;

4) prowadzenie dokumentacji stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów;

5) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Kierownika;

6) zastępstwo na stanowisku realizującym dodatki mieszkaniowe oraz fundusz alimentacyjny.