Sprawienie pogrzebuZorganizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Pogrzeb powinien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Gmina ma sprawić pogrzeb tylko wtedy, gdy obowiązku tego nie może wykonać rodzina.

Trudności finansowe rodziny nie przerzucają jej powinności wobec zmarłego na gminę.

W takiej sytuacji rodzina może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o udzielenie pomocy społecznej

- druki do pobrania     »»»

OPŁATY

Nie podlega.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl, w godzinach pracy ośrodka.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

-  I Siemyśl, Białokury, Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Byszewo, Kędrzyno, Paprocie, Wędzice, Niemierze - Pracownik socjalny Anna Smela, pokój nr 13, tel. 094 35 88 345, e-mail: ops-smela@siemysl.pl

- II - Izdebno, Unieradz, Mącznik, Trzynik, Wszemierzyce, Charzyno, Nieżyn - Pracownik socjalny - Beata Siwa, pokój nr 15, tel. 094 35 88 342, e-mail: ops-beata.siwa@siemysl.pl

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.  1507, z późn. zm.),
- uchwała Nr 203/XL/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.  »»»