Informacja Kierownika OPS w Siemyślu


 

          Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych z terenu Gminy Siemyśl, którym rodzina lub sąsiedzi nie mogą udzielić wsparcia, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że została uruchomiona ogólnopolska infolinia dedykowana dla seniorów nr tel.  22 505 11 11.

            Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Siemyślu. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Mowa m. in. o zakupach spożywczych, zakupie leków lub dostarczeniu artykułów higienicznych.

            Aby skorzystać z tej formy pomocy należy przygotować listę zakupów, recepty i pieniądze, gdyż koszt zakupów pokrywa osoba zainteresowana. Zakupy powinny być ograniczone do artykułów niezbędnych.

        Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia, jednak w szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają również młodsi seniorzy.

       Zgłoszenia można również przekazywać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, pod nr tel. 94 35 88 239, w godzinach pracy Ośrodka – tj.:
poniedziałek - 7:00 – 16:00
wtorek  - 7:00 – 15:00
środa - 7:00 – 15:00
czwartek - 7:00 – 15:00
piątek - 7:00 – 14:00.

Agnieszka Bany – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu